TRADYCYJNY MONTAŻ OKNA

Poprawne osadzenie okna w otworze ściennym wymaga umocowania ramy okiennej w płaszczyźnie ściany, w odpowiedniej odległości od jej lica oraz zachowania poziomu i pionu z dużą dokładnością. Montażysta w celu spełnienia powyższych parametrów używa do wstępnego umocowania ramy okiennej, przed jej właściwym zakotwieniem oraz wypełnieniem szczeliny pianką poliuretanową, tworzywowych lub drewnianych klinów i płytek dystansowych drewnianych. Kliny wsuwa i wbija w szczelinę pomiędzy ramę okna a ościeże okienne. Wbijanie klina przesuwa ramę względem płaszczyzny ściany na zewnątrz budynku. Następuje utrata pionu i czynność należy powtarzać kilkukrotnie pionując ramę okienną po każdym uderzeniu w klin.

 

NOWY SYSTEM MONTAŻU OKIEN Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU QUICK HOLDER


  • Całkowita eliminacja klinów drewnianych
  • Ochrona krawędzi okna
  • Montaż okna w ościeżu: szybki, łatwy i precyzyjny

  • Błyskawiczny montaż rozpieraczy Quick Holder na ramie okna
  • Ustawienie ramy do poziomu i równoległości do lica ściany
  • Ustawienie pionu, łatwa korekta i ostateczne zamocowanie

 

Nowy system montażu okien polega na wyeliminowaniu klinów drewnianych i zastąpieniu ich rozpieraczami „Quick Holder”. 

Rozpieracze wykonane są z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości i udarności. Każdy Quick Holder przystosowany jest do błyskawicznego montażu na ramie okna za pomocą wypustek wystających z jego korpusu. Korpus i docisk ruchomy połączone z kotwą posiadają powierzchnie pochyłe pomiędzy którymi znajduje się klin rozpierający. Klin za pomocą wkręcania śruby pociągowej M5 przesuwa docisk ruchomy zwiększając szerokość rozpieracza. Takie rozwiązanie eliminuje siły prostopadłe do płaszczyzny okna. 

Ramę uzbrojoną w rozpieracze Quick Holder umieszczamy w otworze okiennym i wkręcając odpowiednio śruby M5 doprowadzamy do sztywnego umocowania ramy okna na właściwej pozycji. Następnie przykręcamy kotwy do ściany i wypełniamy szczelinę pianką poliuretanową. Gdy zakres regulacji jest zbyt mały możemy temu zaradzić stosując nakładkę kompensującą dołączoną do kompletu. Nakładki można dodawać tak aby uzyskać właściwy wymiar.