ZALETY STOSOWANIA SYSTEMU QUICK HOLDER: 

  • Bardzo łatwy i szybki montaż rozpieraczy na obwodzie ramy okna
  • Montaż ramy w ościeżu: szybki, łatwy i precyzyjny (skraca czas montażu okna nawet 5-krotnie)
  • Całkowita eliminacja klinów drewnianych (nie trzeba ich wyciągać po utwardzeniu pianki)
  • Ochrona krawędzi okna przed uszkodzeniem na styku z klinami
  • Wyeliminowanie sił prostopadłych do okna, które powodują potrzebę kilkukrotnego pozycjonowania ramy
  • Rozpieracze pełnią rolę kloców oporowych zgodnie z instrukcją ITB (ma to szczególne znaczenie w przypadku użycia dybli mocujących)
  • Maksymalne obciążenie jednego rozpieracza to 150 kg.